Empreses, Partners i Anunciants


La Plataforma

Seleactivitat.cat és una plataforma web que organitza i processa recursos per a l'estudi de les PAU. Al cor del projecte es troba el desig d'automatitzar processos i estalviar temps, tant als estudiants com als professors.

Segmentació

Gràcies a la naturalesa de la selectivitat la nostra té unes característiques molt concretes.

En el cas dels estudiants, es troben entre els 17 i 18 anys i comparteixen un seguit de interessos i/o necessitats: trobar una universitat, trobar pis, agències de viatges, moda, tecnologia, esports i música...


A més, podem segmentar els nostres usuaris per Modalitat de Batxillerat:

Científic

Tecnològic

Humanitats i Social

Artístic

Dades

Aquestes són dades extretes de Google Analytics ™ i representen el nombre d'usuaris actius que van fer servir la plataforma durant els mesos de març-juny de l'any 2017 i 2018.
  • El volum d'usuaris en l'espai de més alta exposició als continguts de la plataforma s'ha multiplicat per 6 d'un any a l'altre.

  • Durant la preparació de la darrera selectivitat es van enregistrar més de 40.000 usuaris actius a la nostra plataforma.

  • Aquests usuaris han generat un total de mig milió (500.000) de visites a la pàgina (pàgines vistes).

Formats - Anunciants

Per a cada institució, empresa o partner amb el que treballem dissenyem un pla d'actuació i uns formats a mida. Treballem tant a prop del client com sigui necessari per a cada cas: des de crear els formats de zero a adaptar-ne uns d'existents.

Tenim la llibertat de desenvolupament i els dissenyadors necessaris per a poder crear noves propostes de formats que s'adeqüin a les necessitats de cada client.

A continuació, exemples de campanyes que s'han realitzat anteriorment i/o que es troben en marxa actualment:

Promoció de Sharing Academy
(cercador)

Promoció Epitech
(exàmens)

Es poden realitzar promocions o anuncis en diferents àrees del web:

  • Al Cercador d'Activitats
  • Al Cercador de Gràus i Universitats (pròximament)
  • Al Directori d'Apunts
  • Al Directori d'Exàmens

En cadascun d'aquests apartats es pot segmentar un anunci per àrea de coneixement (modalitat del batxillerat) o assignatura particular.

Casos d'Èxit

Pròximament, s'explicarà en aquest apartat les col·laboracions i relacions empresarials que seleactivitat.cat ha realitzat amb start-ups com Sharing Academy o amb universitats com Epitech EU.